Bilete av dame med ku.
Foto: Svein Egil Økland.
Bilete av logo

Dyr og landbruk

Etne Bondelag er blant utstillarane på landbruksområdet til Etnemarknaden

Her har dei som mål er å vise fram stadig meir dyr, maskiner og la dei besøkjande få eit sterkare innblikk i bondens kvardag. 

På standen får publikum besøke eit ope fjøs med sauer, høns, griser, hestar med føl. 

Her treff du og utstillarar av landbruksmaskinar, som er særs populært for både barn og etablerte bønder og entreprenørar.

Les meir
No items found.
Område
B

A - Messehallen 

B - Landbruksområde 

C - Uteutstillarar 

D - Mathall/matområde, NYHEIT: Ny mathall. 

E - Uteutstillarar 

F - Uteutstillarar 

G - NYHEIT: Aktivitetspark - unik i Marknadsamanheng i Norge!

S - Old River Saloon

P1 - Bubil/campingvogn camp for utstillarar samt utstillarparkering

P2 - Parkering personbil utstillarar

i - Inngang til marknaden

US - Utstillarservice, innsjekk utstillarar A og B

MK - Marknadskontor, innsjekk utstillarar C, D, E, F og G