9/8/2018
Bilete av Tuva Lutro
Gunn Gravdal Elton

Norske Talenter-vinnar Tuva Lutro til Etnemarknaden

Oddajenta Tuva Lutro(12) står for opningskonserten på Etnemarknaden fredag 10. august.

Det blir eit variert og spanande program også resten av helga. På opningsdagen, fredagen kl.18.15 kan du oppleva Tuva Lutro, som nyleg vann Norske Talenter på TV2 og få med deg vitenshowet Superheroes med Roe Lauvås jr. Han er og mannen bak Vilde Vite og halemysteriet som han skreiv som ei sommarframsyning på vitensenteret VilVite i Bergen, som blei sett opp på Den Nationale Scene i 2016. 

Klokka 19.00 blir det eit ekte nabo-oppgjer på fotballbanen der A-laget i Ølen og Etne treffest til kamp.

Moa Hundseid held føredrag om turen til Mount Everest kl 20.00 og me avsluttar kvelden med trubadur Magne Skålnes i Mathallen som spelar opp til pubkveld kl 21.00.