Vidar Lund

Ny styreleiar i Etnemarknaden

Lasse Åsbø tok nyleg over stafettpinnen som styreleiar i Etnemarknaden etter Anita Larsen.

Lasse  Åsbø, ny styreleiar i Etnemarknaden!


Torsdag 1.desember hadde me vårt første styremøte i marknaden med vår nye styreleiar, Lasse Åsbø på plass. Saman med resten av styret for 2023 er me godt i gong med å planlegge neste års marknad (Styremedlemmer i Etnemarknaden er Elen M. Ramsvik, Anita Larsen, Ingvild Slåke, Monica Grindheim, samt Dagleg leiar Vidar Lund)

I dette innlegget har me spurt Lasse litt om:


Bakgrunn, familie og interesser:

Lasse Åsbø er 34 år, har sambuar og 2 gutar på 3 og 1 år. Han er utdanna i forsvaret, med bachelor i ledelse og maritim maskiningeniør på Sjøkrigsskulen, og har jobba i luftforsvaret og sjøforsvaret i tilsaman 13 år. For 3 år sidan flytta han heim til Etne saman me familien, og nå jobbar han som prosjektleiar på Westcon i Ølen. Fritida nyttar han gjerne til friluftsaktivitetar, og spesielt jakt på hausten. 


Kvifor du takka ja til stillinga:

«Fordi eg ønsker å bidra til lokalsamfunnet, og hjelpe til med ein positiv utvikling av Etne Marknaden»


Kva du trur du kan tilføra marknaden: 

«Eg håpar å kunne sjå marknaden frå nye vinklar, og komme med innspel som kan fremme positiv utvikling» 


Dine tankar om utvikling av marknaden framover - Koss ser du for deg marknaden om 3-5 år: 

«Eg håpar vi skal klare å bygge ein marknad med fokus på kvalitet framfor kvantitet, og at vi skal ha gode tilbud i alle aldersgrupper. Då trur eg besøkstalet kjem seg med åra. I tillegg kreves det mange dugnadstimar av bygda for å gjennomføre denne marknaden. Vi må kunne rettferdiggjer desse dugnadstimane i form av å dele eit større overskudd med eigarlaga, noko bygda vil nyte godt av» Kva betyr marknaden for Etnebygda? 

«Marknaden bidrar til å bygge eit betre felleskap i bygda, gjennom dugnad og samarbeid, samling og sosialisering og mange felles opplevingar. Eg trur at marknaden som ein sosial arena er svært viktig for bygda»