Gregor
Hanna Litlehamar

Program Etnemarknaden 2023!

Me er stort sett i mål med årets program. Nokre postar kan komme på etterkvart.

Årets program er nærrmast klart, og me kan presentera eit vidt spekter av aktivitetar og underhaldning for både store og små. Me har freista å fylla godt på med aktivitetar spesielt retta mot born- og unge. Nokre endringar kan skje fram mot marknaden. Sjekk ut programmet her!