2/8/2018
Bilete av jente i treningskler.
Svein Egil Økland

Unge og lovande

Thomas Lien (18) og Inger Constanse Eidhammer Lunde (16) drøymer om å bli best. Begge har fått støtte frå Spirafondet i Etne Sparebank.

Interessa  for  leirdueskyting  vart  tidleg  vekt  hjå  Thomas  Lien  (18  år)  frå  Etne.  Heilt  frå  han  var  liten  gut  har  han  vore  med  far  Sveinung  Lien  på  skytebanen  på  Fikse.  Då  han  vart  stor  nok  til  å  prøva  å  skyta  med  hagla  for  fyrste  gong,  vart  han  biten  av  basillen.  Sidan  dess  har  det  blitt  mange  timar  på  leirdueskyteba-nen  der  han  har  trena  via  Etne  Skyttarlag.  Og  no  er  Thomas  godt  på  veg  mot  målet.  I  fjor  fekk  han  vinst  for  alle  timane  med  terping  og  sikting  på  skytebanen  på  Fikse  då  han  sikra  seg  to  bronsemedaljar  i  junior-NM.  I  slutten  av  juli  er  han  klar  for  NM  att.  Thomas  skal  delta  innan  greina  Compax  Sporting.  Det  er  dette  han  vil  satse  på  og  som  gir  han  mest  utfordringar.

–  Her  får  eg  brukt  mange  ulike  teknikkar  og  måtar  å  skyta  på,  då  det  er  seks  ulike  maskinar  i  terrenget  på  bana,  som  duene  blir  skotne  ut  frå,  fortel  Lien. 

 –  Då  veit  ein  meir  kva  som  kjem  og  kan  terpa  på  teknikkar  for  å  treffe  best  mogleg,  held  han  fram.  Motivasjonen  finn  han  i  store  meisterskap.  Thomas  fortel  at  han  elskar  å  konkurrera.  

–  Eg  veit  det  vil  koma  konkurransar  der  eg  ønskjer  å  stå  øvst  på  pallen.  Det  motiverer  meg,  fortel  ein  engasjert  Thomas.

Inger  Constanse  Eidhammer  Lunde  frå  Etne  er  trass  sin  unge  alder  allereie  eit  stort  talent  på  friidrettsbanen  der  ho  spring  både  60,  100  og  200  meter.  På  den  sistnemnde  distansen  har  ho  nyleg  innfridd  kravet  til  senior  NM.  Målet  er  å  halde  på  med  friidretten  så  lenge  det  er  kjekt  og  givande.  

–  Eg  drøymer  heile  tida  om  å  slå  mine  eigne  personlege  rekordar,  ein  må  gjere  det  beste  ein  kan  kvar  gong  ein  spring,  seier  Inger  Constanse  som  har  eigen  rekord  på  100  meter  på  12,65.  Ho  er  aktiv  på  fritida,  og  sjølv  om  friidretten  soleklart  blir  prioritert,  likar  ho  seg  og  godt  på  fotballbanen.  

–  Det  er  sosialt,  der  treff  eg  venner  og  har  det  kjekt  på  trening,  slår  ho  fast.  Ho  meiner  støtta  frå  Spirafondet  til  Etne  Sparebank  betyr  mykje  for  å  kunne  satse.

Tekst: Judith Sørhus Litlehamar/Astrid Eidhammer Hjelmeland  Foto: Svein Egil Økland

Les heile marknadsmagasinet her!