Områdeoversikt

Illustrasjon av område

Etnemarknaden 2019 er flytta til nedsida av kulturhuset Skakke.

Dette er ei stor endring som er framtidsretta og som me trur er det rette for Etnemarknaden. Kartet du ser er ei førebels skisse, men det kan bli nokre justeringar på denne. Me ber om forståing for at ikkje alt er på plass på nåverande tidspunkt.

Messehall, kafe og middagsservering er som før i Skakke, men matområdet og ute-utstillarar er flytta til nedsida av Skakke.

Då får me heile marknaden på eit nivå og det blir eit kompakt og spanande marknadsområde som vi har veldig tru på.

A - Messehall og Skakke

B - Eldhugpark

C - Utstillarar

D - Matsmak- og konsertområde

E - Hovudinngangsområde og utstillarar

F - Landbruk

G - Diverse aktivitetar

H1 - Parkering

H2 - Parkering/camping

i - Inngang til marknaden

Med forbehald om endringar.