Områdekart for referanse

Illustrasjon av område

I 2019 flytta me marknadsområdet til nedsida av kulturhuset Skakke for å gjere marknaden endå meire kompakt. Erfaringane me gjorde oss var positive, men det tar sjølvsagt noko tid før me får justert det inn slik at det fungerer heilt optimalt.

I 2020 gjer me nokre nye justeringar slik at tilhøva for utstillarane vert endå betre. Me tek høgde for at kartet du ser er her kan få små endringar fram til marknaden startar.

Messehall, kafe og middagsservering er som før i Skakke, men matområdet og ute-utstillarar er flytta til nedsida av Skakke.

Då får me heile marknaden på eit nivå og det blir eit kompakt og spanande marknadsområde som vi har veldig tru på.

A - Messehall og Skakke

B - Utstillarområde

C - Eldhugpark og aktivitetar

D - Utstillarområde, mat

E - Hovudinngong

F - Landbruk

G - Aktivitetar/Helikopter

H1 - Parkering

H2 - Utstillarparkering / camping

i - Inngong til marknaden

Med forbehald om endringar.