Områdekart for referanse

A - Messehallen 

B - Landbruksområde 

C - Uteutstillarar 

D - Mathall/matområde, NYHEIT: Ny mathall. 

E - Uteutstillarar 

F - Uteutstillarar 

G - NYHEIT: Aktivitetspark - unik i Marknadsamanheng i Norge!

S - Old River Saloon

 

P1 - Bubil/campingvogn camp for utstillarar samt utstillarparkering

P2 - Parkering personbil utstillarar

i - Inngang til marknaden

US - Utstillarservice, innsjekk utstillarar A og B

MK - Marknadskontor, innsjekk utstillarar C, D, E, F og G