FREDAG 2. AUGUST

13:00–21:00 

Etnemarknaden er open 

Alle område

13:00–21:00 

ELDHUGPARKEN er open

- Aktivitetspark med tivoli og mange andre aktivitetar!

B område - Eldhugpark

13:00–21:00 

Trygve Østbø visar gamal byggteknikk med tømmer

C område - Utstillarar

13:00–21:00 

Hovedutstillar Olaf Storø opnar utstillinga si

Galleri Skakke

13.30-15.00

Klovnen Kathrine mingler på marknadsområdet

Alle område

15:00 

Opning av Olaf Storø si kunstutstilling v/ Ordførar Siri Klokkerstuen

Galleri Skakke

16:00

Politisk Debatt m/ Eva Bratholm

Tema : Kva må til for at folk vil bu i distrikts-Norge

Kinosalen Skakke

16:00

GRATIS KINO

Litle kinosalen

17:00-20:00

Ansiktsmaling og ballonglek i teltet til klovnen Kathrine

B område - Eldhugpark

18:00

Foredrag med «Nilsi» Nils- Ingar Aadne :

« Prosjekt toppidrett – Du trener ikke 700 timer for kødd»

Kinosalen Skakke

19:15

Musikklagetspelar

D område - Matsmak og konsert område

19:30

Offisiell opning avEtnemarknaden

v/ Trygve Slagsvold Vedum

D område - Matsmak og konsert område

19:45

Musikklagetspelar

D område - Matsmak og konsert område

20:00

Konsert med Anne Lise Frøkedal & Familien

D område - Matsmak og konsert område

21:00

Marknaden stenger

Alle område

21:00–23:30

Pub kveld i teltet med Furseth og Eide

Gratis inngang

D område - Matsmak og konsert område

LAURDAG 3. AUGUST

10:00–18:00 

Etnemarknaden er open 

Alle område

10:00–18:00 

ELDHUGPARKEN er open 

- Aktivitetspark med tivoli og mange andre aktivitetar!

B område - Eldhugpark

10:00–18:00 

Hovedutstillar Olaf Storø si utstilling er open

Galleri Skakke

11:00-12:30

Klovnen Kathrine mingler på området

Alle område

11:00–16:00 

Redningsskøyta og ELIAS båten ligg ved Etne Båthavn

Etne Båthavn

11:00-12:00

Eventyrstundfor barn v/ Jorunn Grindheim og Mathias Høyland

Løa

 12:00-13:00

Møt og ta bilde med snødronninga

Løa

12:00-14:00

Klatring i klatreveggen

Skakke

12.00

Etnemesterskap i fotballtennis

Påmelding marknadskontoret

Tennisbanen

13:00

GRATIS KINO

Litle kinosalen

13:00-16:00

ETNIR DUGGURD

Eit gastronomisk mat-show med m.a Ryfylkekokken

D område - Matsmak og konsert område

13:30-14:30

Møt og ta bilde med snødronninga

Løa

14:30-17:30

Ansiktsmaling og ballonglek i teltet til klovnen Kathrine

B område - Eldhugpark

15:00-16:00

Eventyrstundfor barn v/ Jorunn Grindheim og Mathias Høyland

Løa

15:00

Foredrag med KristinaHalsnes

Lokal influenser og YouTuber

Kinosalen Skakke

16:00

Forteljingar forvaksne v/ Ingvor Gundegjerde

John Almås spiller etterpå

Løa

16:00

Foredrag med MortenFrankrig

Ta gaming på alvor . Lær litt om gaming -trendar , grensesetting ,overgrep og spel.

Kinosalen Skakke

17:00

Gaming– Fortnite tips og triks

Kinosalen Skakke

18:00

Marknaden stenger

Alle område

21:00-02:00

Marknadsdans med

John Almås

Gratis Inngang før kl.22.00

Inngang kr. 100 etter 22.00

Kinosalen Skakke

SUNDAG 4. AUGUST

11:00–17:00

Etnemarknaden er open 

Alle område

11:00–17:00 

ELDHUGPARKEN er open 

- Aktivitetspark med tivoli og mange andre aktivitetar!

B område - Eldhugpark

11:00–17:00

Hovedutstillar Olaf Storø si utstilling er open

Galleri Skakke

11:00-12:30

Klovnen Kathrine mingler på området

Alle område

11:00-14:00

Marknadsløpet Osnes rundt

Konfransier : Hanne Haugland

Stadion

13:00-14:00 

Barneløpog mesternes mester aktiviteter med Hanne Haugland

Stadion

14:00

GRATIS KINO

Kinosalen Skakke

14:00

Oppvisningmed Haugaland hang-og paraglider klubb

Stadion

14:00-17:00

Ansiktsmaling og ballonglek i teltet til klovnen Kathrine

B område - Eldhugpark

14:15

Konsertmed Tuva Lutro m/ band

D område - Matsmak og konsert område

15:00

Show med Roe Lauvås JR

«Eit vitenskapleg eventyr»

D område - Matsmak og konsert område

16:30

Takk for i år v/ marknadsleiear og kåring avårets stand

Avslutningskonsert med lokale stjerner frå Etneog Vindafjord

D område - Matsmak og konsert område

Program for 2019. Program for 2020 kjem på vårparten, 2020.