Gjenbruksdamer

Demo i hallen - Redesign - Ved Inger Lund Rolland, Ragni Fett og Viktoriya Halleland

Inger Lund Rolland, Ragni Sunniva Fett og Viktoriya Halleland held demo og kurs for re-design på torget i Hallen. Få inspirasjon til å laga eigne produkter.

Redesign er å lage noko nytt ut av av gamle plagg og gjenstandar. Tradisjonelt har omsøm av klær og gjenbruk av gjenstandar ivert av å få ressursne til å strekke til. Moderne redesign er i større grad motivert av miljøbevissthet og skaperglede.

Her kan du få gode tips og råd om korleis du kan sy om dine gamle klær og nytte brukte stoff og materialer til å trylla fram nye og flotte kreasjonar.