Gjenbruk

Gjenbruksmarked - Sal av brukte lopper, klær, utstyr mm

Gjenbruksmarked!

Sikra deg nåken rimelige bruktskattar på gjenbruksmarkdet søndag 6.august! Me vil gjerne bidra til gjenbruk, og legg difor til rette for kjøp og sal av brukte ting.


Ønsker du å stille ut? Rydd i skap, kjeller, loft og garasje. Har du noko du ikkje treng så kan det være andre har stor nytte av det. Det du ikkje får solgt tar du med deg heim att. Grunna begrensa antall standplassar må du som selgar melde deg på, interesserte kan kontakte Monica Grindheimtlf: 93227537 for å booka plass. Påmelding innan 10.juli!