Trekkspel

Haugaland Trekkspelklubb speler på området

Laurdag 5.august får me besøk av Haugaland Trekkspelklubb. Desse fjåge musikantane skapar garantert liv og røre rundt på marknadsområdet.

Haugaland Trekkspillklubb vart stifta i 1981, då som Haugesund og Karmøy Trekkspillklubb. Medlemmene besto fortrinnsvis av folk bosatt i Haugesund og Karmøy. Dei seinare åra har dei fått medlemmer frå hele distriktet, og klubbens navn vart forandra til Haugaland Trekkspillklubb.

Dei speler på dansar og arrangement gjennom heile året, noko som deira trofaste publikum set stor pris på.