Dato for årets marknad er 11.-14. august 2016

 Etne Duathlon 13. august 2016

 
  
 
 
 
 
 
Temaet på marknaden i år er under utarbeiding.
 
Vi ynskjer å gje born og unge ein heil marknad med det de vil ha av
artistar, underhaldning, aktivitetar, konkurransar og spel
Så difor spør vi dei unge; viss du fekk velja, kva ville du hatt på marknaden?
 
Send mail til markandsleiar på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
 
  
 
  

                       Tusen takk 

 til alle utstillere, gjester, dugnadsfolk, artistar, magikere, syklistar, kokkar, konferansierar og alle andre som har bidrege til at Etnemarknaden 2015 vart ein stor suksess! 

 
 
 
 

 

Etnemarknaden 
6.- 9. august 2015

Opningstider:
Torsdag: 10.00 - 19.30
Fredag: 10.00 - 19.30
Laurdag: 10.00 - 19.30
Søndag: 11.00 - 18.00

Dagpass:
Vaksne - 100kr
Barn 6-15 år - 40kr 
Barn under 6 år - Gratis

Familiebillett:
2 vaksne og 2 barn 6-15 år 250kr - 10%
Barn under 6 år - Gratis
 
2 dagerspass:
Vaksne - 170kr - 15%
Barn 6-15 år - 60kr - 25%
Barn under 6 år - Gratis
 
Marknadspass:
Vaksne - 300kr - 25%
Barn 6-15 år - 120kr - 25%
Barn under 6 år - Gratis
 

 

 

 

 

Vi arrangerer:

 

Våre samarbeidspartnere: