Dato for årets marknad er 11.-14. august 2016

 

Landbruket tilbake til Etnemarknaden!

Glad melding til alle som har sakna landbruket på marknaden.

I år kjem alle leverandørar av landbruksmaskinar på Haugalandet til marknaden

og me lagar til eit heilt nytt utstillarområde der landbruksutstillinga tek plass.

Meir info og detaljar om dette kjem seinare.

 Leiar i Etne Bondelag, Torbjørn Grønstad til venstre og leiar for Etnemarknaden, Kurt Helgesen til høgre

framføre området  som skal huse den nye landbruksutstillinga.

 

 

Nytt i år er eit talkshow der blogging er tema.

Klikk på biletet for meir info om dette arrangementet.

 

Som fleire ganger før arrangerar me og i år Etne Live. 

9 artistar/band får opptre og me kårar beste artist/band.

 

 

Meld deg på korslaget på marknaden i år! 10.000 kr til vinnaren!

Klikk på bilete for meir info.

 

  
  
Temaet på marknaden i år er:
 
"Gamle tradisjonar møter nye trendar"
 
 
Me takkar for innspel frå publikum og minst eit av artist ynskja kjem me til å presentere på årets marknad :-)
 
Vi ynskjer å gje born og unge ein heil marknad med det de vil ha av
artistar, underhaldning, aktivitetar, konkurransar og spel
Så difor spør vi dei unge; viss du fekk velja, kva ville du hatt på marknaden?
 
Send mail til markandsleiar på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
 
  
 
  

                       Tusen takk 

 til alle utstillere, gjester, dugnadsfolk, artistar, magikere, syklistar, kokkar, konferansierar og alle andre som har bidrege til at Etnemarknaden 2015 vart ein stor suksess! 

 
 
 
 

 

Etnemarknaden 
11.- 14. august 2016

Opningstider salsboder:
Torsdag: 12.00 - 19.30
Fredag:   10.00 - 19.30
Laurdag: 10.00 - 18:00
Søndag: 11.00 - 18.00

Opningstider marknaden:
Torsdag: 12.00 - ca 21:00
Fredag:   10.00 - ca 20:00
Laurdag: 10.00 - ca.19:30
Søndag: 11.00 - 18.00

Underhaldning på scena 
held på ei stund etter
at salsboder er stengde.

 
 

 

 

 

 

Me arrangerar:

 

 

Våre samarbeidspartnerar: