Etnemarknaden 2018 blir arrangert den 10.-12.august

Ønskjer du standplass så opnar me påmeldinga i slutten av November.

 


 
Me takkar for Etnemarknaden 2017 og for alle positive tilbakemeldingar me har motteke for årets marknad
 
Ikkje minst vil me takka alle dei frivillige som til saman har jobba over 700 dugnadsvakter i førekant, under og i etterkant av marknaden. Utan dykk hadde me ikkje kunna arrangere Etnemarknaden.
 
 I år har me 19 gåvekort som me har trekning på blant årets dugnadskorps og dei heldige vinnarar er:
 
 Gåvekort
 
 Årets utstillar 2017 blei Litledalen Lys.
Dei hadde gjort svært mykje ut av dei 9 kvadrata dei hadde disponibelt i messehallen og standen var innbydande og saman med smilande og positivt personell på standen vart dei fortent kåra til årets vinnar. 
Premie er gratis standplass i 2018, me gratulerar!
Heimesida deira finn de her.
 
Litledalen Lys
 
 
Betjening Litledalen Lys
 
 
 
Etnemarknaden 

11.-13.august 2017.

Velkommen til ein ny Etnemarknad!

 

God start og stemning på årets marknad 

 

Inngangsprisar:

Vaksne: 120,-

Born:       60,-

Me har lagt ekstra stor vekt på å skape ei god stemning på årets marknad som og har fleire store nyhende som bl.a ELDHUGPARKEN som er ein aktivitetspark for born og unge som ein ikkje har sett på slike arrangement tidlegare. Nytt av året er og ein ny mathall med matutstillarar og sjøvsagt har me ei stor landbruksutstilling med mykje dyr ein kan få nærkontakt med.

Les meir om parken her.
 
Førebels program finn de her.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etnemarknaden 
10. - 12. august 2018

 

Informasjon:

Me kjem tilbake med
meir detaljert informasjon.

 

  

 

Ny samarbeidspartnar:

 

 

 

 

Me arrangerar:

 

 

Våre samarbeidspartnerar: