Bilete av ein gjeng som går rundt på Etnemarknaden.

Marknad

Foto: Svein Egil Økland