Etnemarknaden er tufta på frivillig dugnadshjelp

Me ynskjer å takke alle dei frivillige som har bidratt på marknaden i alle år. Utan dykk klarar me ikkje å gjennomføre eit gigantisk arrangement som dette. Kvart år har me ca 500 vakter som me treng hjelp til fordelt på tre dager. Me håpar på god hjelp i år og.

Er du 13 år eller eldre har me garantert ei oppgåve du kan hjelpe oss med.

Om du kjem frå Etne, Vindafjord eller andre stader og ynskjer å hjelpe så skal me finne ei passande vakt til deg. Me set utrolig stor pris på alle som vil hjelpe til. Som dugnadshjelp får du følgande:

 • Ei trivelig vakt saman med mange positive kollegaer
 • Gratis adgong til Etnemarknaden den dagen du har vakt
 • Dersom du har born under 16 år kjem desse også gratis inn den dagen du har vakt
 • Om du heller vil ha band til Eldhugparken får du refusjon i pris i det marknadsinngongen kostar (120/60)
 • Gratis middag

Kontakt oss:
Mail: post@etnemarknaden.no
Telefon:  93227537 / 99013480

Her er ein del oppgåver me treng hjelp til:

Diverse

 • Selje billettar (passer for dei over 18 år)
 • Portvakt, passe på kø og sette på armband (for alle)
 • Parkeringsvakt (passer for alle)
 • Rigg & Rydd: Opp og nedrigging av marknaden (god trening for dei med litt musklar). Altmogleg arbeid under sjølve marknaden
 • Provisorisk elektroarbeid, fordeling av straum til salsboder (passer for dei elektrokyndige)
 • Sjåfør til å hente og bringe artistar og evt anna forefallande hente og bringeoppdrag
 • Varelevering, supplere brus og matvarer til grilltelt, kiosk m.m. (passer for ungdom)
 • Sekreteriat, svare på alle slags spørsmål (passer for dei "servicemindede" :-)
 • Service til utstillarar

Mat

 • Grillsjef i grillteltet (passer for dei som er grillsjef i heimen)
 • Grillteltet: Servere og selje mat i grillteltet (passer for alle, men fordel å kunne behandle mat)
 • Storsalen på Skakke: Matservering, rydding og oppvask. (passer for alle)
 • Frokostvert/vertinne: Ordne frokost til utstillarar og arrangør (passer for dei som serverer frokost med eit smil)
 • Kafe og kiosksal (passer for dei over 16 år)
 • Smøre på mat (passer for matglade personar)
 • Etnir Duggurd - gourmet lunch show på laurdagen. Pynting, servering, rydding, selje billettar (passer for dei pynteglade og dei som elskar god mat)
 • Rydde matområder (passer for alle)
 • Oppvask (passer for alle)

Eldhugparken

 • Sjekk at alle som bruker aktivitetane har armband
 • Selje billettar