Etnemarknaden 2021 er avlyst

Etnemarknaden 2021 er diverre avlyst pga korona. Me kjem sterkt tilbake og har allereie sett av helga 5.-7. august 2022 til neste års marknad.

Etnemarknaden 2020 er diverre avlyst!

Etnemarknaden 2020 er diverre avlyst pga korona. Me kjem sterkt tilbake i 2021! Me satsar på å videreføra mykje av programmet som var klart for 2020.

Nytt marknadsområde

Etnemarknaden flytta i 2019 til nedsida av Skakke. Dette vart eit vellukka endring som vil verta videreutvikla i åra som kjem.