Foto: Dag Knudsen

«Heilt Vilt» - Matshow del 1 (Frampart) - Med Johan Trygve Solheim

Johan Trygve Solheim, grunnleggaren av Norsk Hjortesenter, held matshow og demonstrerer bruk av ulike stykningsdelar frå ein hjort.  Han forklarer kor på slaktet stykningsdelene er henta, og lagar nokre enkle retter til inspirasjon og glede for alle, no like før jaktsesongen er i gong. Mykje av det du får kunnskap om kan også nyttast til kjøtt frå anna hjortevilt, slik som rådyr, reinsdyr og elg. Demo passar og særs godt til dei som ikkje nødvendigvis er ute å jaktar, men som helst held seg ved grytene.

Del 1 tek for seg frampart på dyret.