Offisiell åpning av Etnemarknaden ved Styreleiar Lasse Åsbø og Dagleg leiar Vidar Lund

Styreleiar og Dagleg leiar åpnar årets marknad!